Publicaties

 • 17 maart 2018: Feiten en cijfers Nederlandse softdrugsbeleid 2018
 • 8 juni 2016: Brief 232 coffeeshop over regulering wietteelt aan alle Nederlandse gemeenten 
 • 8 juni 2016: reactie 232 coffeeshops op VNG standpunt regulering wietteelt: "Coffeeshops zijn onmisbare schakel bij modernisering cannabisbeleid"
 • 30 november 2015: Persbericht: Reactie Epicurus rapport VNG 'Het failliet van het gedogen'
 • 11 juni 2015: Persbericht: Nederland klaar voor gecontroleerde hennepteelt
 • 11 juni 2015: Onderzoek Motivaction naar gecontroleerde hennepteelt in Nederland
 • 17 december 2014: Persbericht 'Exportcijfers drijfzand'
 • 17 december 2014: Rapport Binnenlandse markt nederwiet, Nicole Maalsté en Thomas Blok
 • 17 december 2014: Evaluatie onderzoeksmethode WODC, Dr. Marcel van Assen
 • 4 september 2014: documentaire 'Wiet telen heeft zijn prijs' 
 • 1 april 2014: video verslag congres De Transparante Keten 30 oktober 2013
 • 30 oktober 2013: persbericht Bolkestein en Branson pleiten voor regulering wietteelt.
 • 23 mei 2013: inventarisatie lokaal handhavingsbeleid coffeeshops.
 • 5 juli 2012: quickscan gevolgen invoering wietpas in Zuid-Nederland.